دعای قران ب سر گذاشتن

دعای قرآن به سر گرفتن + صوت

یکی از اعمال شبهای قدر قرآن به سر گرفتن و طلب آمرزش میباشد که در هر سه شب از شبهای قدر انجام میشود. ابتدا قرآن را در مقابل صورت بگیرید و …

دعای قرآن به سر گرفتن با متن عربی و فارسی

در عمل قرآن به سر، ما قرآن را که کلام خداست واسطه بین خود و خدا قرار میدهیم و با قرار دادن آن بر روی سرمان تصمیم بر آن میگیریم که کتاب الهی را در راس امور خود …

متن دعای قرآن به سر گرفتن + ترجمه و صوت

… قرآن به سر گرفتن است. متن دعای قران به سر گرفتن + ترجمه و صوت. مصحف شریف (قرآن) را بگیرد و بر سر بگذارد و بگوید: اللَّهُمَّ بِحَقِّ هَذَا …

دعای قرآن بر سر گرفتن در شب های قدر

دعای قرآن بر سر گرفتن در شب های قدر (مفاتیح الجنان) مراسم قرآن به سر گرفتن در شب قدر اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد؛

دعای قران به سر گرفتن شب قدر

دعای قرآن به سر گرفتن با صدای حاج سعید حدادیان+ دانلود

Rating 5.0 (210) به گزارش خبرگزاری موج، یکی از اعمال شبهای قدر قرآن به سر گرفتن و طلب آمرزش میباشد که در هر سه شب از شبهای قدر انجام میشود. ابتدا قرآن را در مقابل صورت …

دعای قرآن بر سر گرفتن در شب های قدر (مفاتیح الجنان)

دعای قرآن بر سر گرفتن در شب های قدر (مفاتیح الجنان) … شکل قرآن به سر گذاشتن : بهتر است قرآن باز شود و سمتی که باز است به طرف آسمان قرار گیرد.

قرآن به سر گرفتن در شب قدر

خدایا؛ به حق این قرآن و به حق کسی که آن را بر او فرستادی و به حق هر مؤمنی که او را در آن ستودی و به حق خود بر آنان، پس احدی شناساتر از تو به حق تو نیست. سپس ده …

دعای قرآن به سر گرفتن در شب های قدر (مهدی صدقی)

إغلاق