در شهناز شوری به پا کرده بود

در شهناز شوری به پا کرده بود. | فارسی (1) دهم شماره 297626

در شهناز شوری به پا کرده بود.

زنگ قرآن، در «شهناز» شوری به پا کرده بود، مدیر مدرسه آواز او را شنید»

در عبارت «یک روز که خسرو، زنگ قرآن، در «شهناز» شوری به پا کرده بود، مدیر مدرسه آواز او را شنید»، کاربرد واژهی شور چه آرایهای را میسازد؟

آموزه نهم: اغراق ایهام و ایهام تناسب )

یک روز که خسرو زنگ قرآن در شهناز شوری به پا کرده بود، مدیر مدرسه آواز خسرو را شنید. (عبدالحسین وجدانی). شور: ۱- هیجان و وجد (در معنای دستگاه شور با شهناز و آواز …

آموزه شانزدهم: خسرو

◙ یک روز میرزا مسیح خان، معلمِّ انشا، که موضوعِ «عبرت» را برای ما معیّن کرده بود، خسرو را صدا کرد که انشایش را بخواند. خسرو هم مطابق معمول، دفتر انشای مرا برداشت و …

معنی درس خسرو (درس 16 فارسی دهم) لغات و آرایه های درس خسرو 0

نکات: ایهام تناسب: «شور» با «شهناز» در همین عبارت ایهام تناسب دارد. کنایه: «شوری به پا كرده بود» هیجان و شور و شوقی ایجاد کرده بود. واژههای …

آموزه نهم: اغراق، ایهام و ایهام تناسب

یک روز که خسرو زنگ قرآن در شهناز شوری به پا کرده بود، مدیر مدرسه آواز خسرو را شنید. (عبدالحسین وجدانی). شور: ۱- هیجان و وجد (در معنای دستگاه شور با شهناز و …

ایهام تناسب

یک روز خسرو در ” شهناز “شوری به پا کرد . واژه شور ایهام دارد و با شهناز که یکی از اهنگهای موسیقی ایرانی است تناسب دارد. یا : همه حرف های زائد را از صفحه …

خسرو

شوری به پا کرده بود. خسرو زنگ قران، قرآن را در دستگاه آوازی شهناز، با شور و حال تمام می خواند. شهناز: از اصطلاحات موسیقی و آواز است و آن گوشه ای است از ردیف …

صفحه 14 جزوه ادبیات دهم معلم رضایی مدرسه فرزانگان

… شهناز تناسب دارد ) به پا کرده بود (خسرو زنگ قران، قرآن را در دستگاه آوازی شهناز خواند ، شوروغوغایی به پا کرد.) ، مدیر مدرسه که در ایوان ( قسمتی از ساختمان …

إغلاق